พจ.ยะลา ถวายภัตตาหารพระภิกษุ สามเณร ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา นำคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา นำภัตตาหารไปถวายพระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่าระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการงดการปฏิบัติศาสนกิจ การจัดกิจกรรม การประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ ดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)