กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ยะลา หนุนอาชีพเลี้ยง “หอยโข่ง”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ร่วมติดตามการดำเนินงานของกลุ่มหอยโข่งและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกลุ่มดังกล่าวได้มีการกู้เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นเงินจำนวน 133,000 บาท เพื่อนำมาเลี้ยงหอยโข่ง หอยเชอรี่ ปัจจุบันกลุ่มประสบความสำเร็จ หอยโข่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สมาชิกกลุ่มมีอาชีพและมีรายได้ที่มากขึ้น ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกและกลุ่มผู้ที่สนใจมาศึกษา

(Visited 1 times, 1 visits today)