พช.ยะลา นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต

วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  พร้อมคณะฯ นิเทศและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2564 ไตรมาส 3 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธารโต โดยมีนายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล พัฒนาการอำเภอธารโต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการติดตามฯ ซึ่งมีประเด็นการติดตาม ดังนี้

-การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
-การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2
-การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และการผลิตผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
-การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
-การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (TP MAP)

พร้อมทั้งเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง นายคำนึง หัสแก้ว ในการปลูกผักสวนครัว และการทำโฮมสเตย์

(Visited 1 times, 1 visits today)