พจ.ยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ มหาดไทย ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าร่วมในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)