พช.ยะลา รับชมการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565

9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ผ่านทาง Facebook DGA Thailand

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวมาเรียม สายวารี นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ผ่านทางFacebook DGA Thailand ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่30 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว การประชุมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุผลสำเร็จ

(Visited 1 times, 1 visits today)