พช.ยะลา ร่วมคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและสรรหาสตรีไทยดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 สำหรับจังหวัดยะลาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นจังหวัดยา คือ นางโสรยา พานิชพงศ์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

ในโอกาสนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)