เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน

5 เมษายน 2564

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) มอบหมายให้นายทิพเมษฐ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ แก่ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและส่วนราชการที่เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 เกี่ยวกับภารกิจและระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการ การรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน 1386 และระบบติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

โอกาสนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางซูเรียนา ระเด่นกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบันนังกระแจะ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

(Visited 1 times, 1 visits today)