พช.ยะลา ร่วมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดร่มแดง”

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยะลา

นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดร่มแดง” ที่สำนักงานพานิชย์จังหวัดยะลา ร่วมกับ สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการในพื้นที่และเชื่อมโยงสินค้าดีจากภูมิภาคอื่นมาจำหน่าย

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีเปิดฯ และเยี่ยมชมสินค้าที่มาจำหน่ายภายในงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)