พช.ยะลา ร่วมเปิดตัวโรงแรม @ INN YRU จัดงาน Grand Opening อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening เปิดตัวโรงแรม @ INN YRU โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขกผู้เกียรติ กว่า 300 คน ร่วมเปิดงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำแนวคิดในการปรับปรุงโรงแรมยะลาพาเลซ (เดิม) โดยเพิ่มความหรูหรา ทันสมัย มีระดับ เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในหลากหลายหลักสูตร สามารถสร้างรายได้ด้วยการดำเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ รองรับการเรียนรู้ สัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมและ “อัตลักษณ์ท้องถิ่นมลายู” บนพื้นฐานความโดดเด่น ด้านการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา  ร่วมในพิธีเปิดฯ และมอบช่อดอกไม้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)