พช.ยะลา ร่วมปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกิจกรรมการปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จังหวัดยะลา แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างงาน ผ่านระบบออนไลน์

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวนิสภร พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)