[ พช.ยะลา รับชมการประชุมเร่งรัด​ กำ​กับ​ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ]

@YALA เมืองน่าอยู่

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม​ 2564​ เวลา​ 13.30 – 16.00​ น. ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจง เร่งรัด​ กำ​กับ​ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ​ VDO​ Conference จากห้อง War room กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นในการติดตาม ได้แก่

-การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี​ พ.ศ.2564
-หลักเกณฑ์​ วิธีการ​ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
-การบริหาจัดการหนี้
-การประชาสัมพันธ์/การเพิ่มสมาชิก

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา รับชมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)