พช.ยะลา ดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าจากชาว พช.”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.

นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานนักการตลาดรุ่นใหม่ ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “เรื่องเล่าจากชาว พช.” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น 95.50 MHz ศอ.บต. เวลา 11.00 – 12.00 น.

โดยมีเนื้อหาสาระในการจัดรายการ ดังนี้
1. ส่งความห่วงใยแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยะลา โดยจนท.พัฒนาชุมชนในแต่ละอำเภอได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในช่วงดังกล่าวไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก ตามพระดำริของสมเด็จพระองค์เจ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และได้ทรงประทานพระอนุญาต ลายผ้าไทยร่วมสมัย ชื่อ ลายว่า ผ้ามัดหมี่ลายขอ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทย
3.โครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2
พช.รุกต่อเฟส 2 “ปลูกผักสวนครัว” สร้างความมั่นคงทางอาหาร หลังประสบความสำเร็จนำพาประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19 จับมือ “เมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง” มอบเมล็ดพันธุ์สู่ประชาชน เดินหน้าต่อเนื่อง “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ชวนประชาชนสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน
4. เปรียบเทียบโครงการ โคกหนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ โครงการ 1 กลุ่ม 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)