พช.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบ VCS

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหารจังหวัดยะลา รับชมการประชุมฯ

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)