พช.ยะลา ร่วมประกอบอาหารมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน และน้ำดื่ม จำนวน 4,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมในการประกอบอาหารครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)