ชาว พช.ยะลา มอบธารน้ำใจ…ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 10 มกราคม 2564

นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา และนางสาวดาเรศ ชูยก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกรงปินัง เป็นผู้แทนคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา มอบไข่ไก่จำนวน 600 ฟอง ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดยะลา ในกิจกรรม “ธารน้ำใจ…มอบผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลาต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)