พช.ยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

@YALA เมืองน่าอยู่

21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (ประธานฝ่ายฆาราวาส) เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี พระโสภณธรรมมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม (ประธานสงฆ์) พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในการนี้ นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)