จังหวัดยะลา มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ : ตำบลบันนังสาเรง

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชนบท ในโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

พร้อมนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมในการมอบทุนฯ ครั้งนี้

ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)