พช.ยะลา ประชาสัมพันธ์งานผ่านคลื่นวิทยุวิถีไทย FM 95.50 MHz

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางสาวอานีตา เจ๊ะสนิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนบันนังสตา ดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าของชาว พช.” ทางสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลื่นวิถีไทย FM 95.50 MHz โดยมีประเด็นการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1.โคกหนองนาโมเดล หลักการในการออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค รวมถึงการจัดกิจกรรม “โคก หนองนา ยะลาสามัคคี จาโปตาแง” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมภายในงาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ บ้านบูเก๊ะจือฆา หมู่ที่ 5 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2.การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2

3.แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน (Digital Platform) การตลาดในสื่อโซเชียล

4.การสมัครเข้าร่วม Muslim Friendly Shop ศูนย์รวมสินค้ามุสลิมแห่งแรกในไทย เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)