พช.ยะลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย

@YALA เมืองน่าอยู่

วันนี้ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563 ในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่น้ำท่วม การเตือนภัยน้ำท่วม และการเตรียมพื้นที่รับรองน้ำ รวมถึงการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร รวมถึงผลกระทบด้านอื่นๆ

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)