สตรียะลา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “รำถวายสักการะ ศาลหลักเมืองยะลา”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณวงเวียนศาลหลักเมืองยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ

นายอำเภอเมืองยะลา ยังได้กล่าวขอขอบคุณสตรีอำเภอเมืองยะลา ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังสตรี และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ให้มีการแพร่หลายไปสู่ประชาชน เยาวชน รวมทั้งขอสตรีทุกคนได้นำพลังสตรี ในการสร้างความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคี ให้แก่ชุมชนต่อไป

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางกัญญา จันทร์พิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนยะลา เข้าร่วมในพิธีฯ

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ นางสุมล แจ่มจันทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสะเตง (เทศบาลนครยะลา) ได้ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองยะลา และกลุ่มสตรีเทศบาลนครยะลา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 เป็นเงิน 198,000 บาท เพื่อดำเนินการฝึกอบรมการฟ้อนรำให้แก่กลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ “รำถวายสักการะ ศาลหลักเมืองยะลา” ในวันนี้ จำนวน 239 คน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ความศรัทธาต่อศาลหลักเมืองยะลา อีกทั้งยังสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับกลุ่มสตรีอำเภอเมืองยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)