พช.ยะลา ร่วมประชุมจัดทำแผนภัยพิบัติ และแผนการปลูกป่า 8 ปี

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563

พล.ท.สิทธิพร มุสิกะสิน มทน.4 / รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนภัยพิบัติ และแผนการปลูกป่า 8 ปี เพื่อให้มีการจัดทำแผนการปลูกป่า 8 ปี ตามนโยบายในพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน และจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติในพื้นที่ซ้ำซาก

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุไรรัตน์ กิตติญาณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมชฏา แอท นคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)