พจ.ยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมในการประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำไตรมาส ที่ 3/2563 ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม 96.65 เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และได้กล่าวขอบคุณนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ร่วมกันขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)