พช.ยะลา รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชุมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)