พช.ยะลา คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น อ.เบตง

@YALA เมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอเบตง

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น อำเภอเบตง โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวให้การต้อนรับ และพัฒนาการอำเภอเบตง พร้อมด้วยผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ

สำหรับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ณ อำเภอเบตง ในครั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด 2 ประเภท คือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)