พช.ยะลา รับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส

@YALA เมืองน่าอยู่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว และรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)