พัฒนาชุมชนยะลา ประชาสัมพันธ์งานผ่านรายการวิทยุ ศอ.บต

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ สถานีวิทยุ ศอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายเอกรัตน์ รุ่งรัตนพงษ์พร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินรายการวิทยุ “เรื่องเล่าชาว พช.” ผ่านสถานีวิทยุ ศอ.บต. คลื่นวิถีไทย FM 95.50 MHz โดยมีประเด็นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

– สถานการณ์ และการให้ความรู้การป้องกันตนเองจากโรคไวรัส COVID-19 (ห้ามทำ ควรทำ ให้ทำ) และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนในระหว่างการใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19

– กิจกรรม พช.ยะลา เทใจ ชวนบริจาคหน้ากากอนามัย/ทุน/สิ่งของ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชน จำนวน 2019 ชิ้น

– แคตตาล็อก หน้ากาผ้าอนามัย จังหวัดยะลา ที่ผลิตและจำหน่ายโดยผุ้ประกอบการ OTOP จังหวัดยะลา

– โครงการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรมในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมยกตัวอย่างโปรแกรม Champ ของบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)