พจ.ยะลา ประชุม ก.อบต.จังหวัดยะลา

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ที่ห้องประชุมศรีญาลอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา

ในโอกาสนี้นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ในฐานะ กรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลาได้เข้าประชุมด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)