พช.ยะลาจัดกิจกรรม “จาโปตาแง ดูแลห่วงใย พ้นภัย โควิด 19”

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น.
ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
รับมอบหน้ากากผ้า ตามกิจกรรม “จาโปตาแง ดูแลห่วงใย พ้นภัย โควิด 19” จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่างๆ ซึ่งได้ร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP สมาชิกกองทุนพัฒนาบาทสตรี ผลิตหน้ากากผ้าเพื่อส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 2019 ชิ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)