คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา อนุมัติทุน เพื่อสร้างอาชีพ กว่า 7.4 ล้านบาท

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมขวัญเมือง สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา

 

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์) ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาโครงการเงินกู้ประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนประจำเดือนมีนาคม 2563

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีโครงการที่ได้เสนอมาจากอำเภอต่างๆ รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ แยกเป็นเงินทุนหมุนเวียน 45 โครงการ จำนวน 7,478,500 บาท ซึ่งมีทั้งโครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิมที่ผู้กู้ได้เคยกู้ไปประกอบกิจการและได้ส่งใช้เงินกู้ครบถ้วนแล้ว และโครงการใหม่ ส่วนเงินอุดหนุน(เงินให้เปล่า) จำนวน 4 โครงการ จำนวน 90,000 บาท มีมติให้ชะลอ เนื่องจากเป็นโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดยะลา เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19

(Visited 1 times, 1 visits today)