พช.ยะลา รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมตันหยง ศาลากลางจังหวัดยะลา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ จังหวัดยะลา ร่วมรับชุมการประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งมาตรการและการเฝ้าระวัง ป้องกันตัวเองในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

(Visited 1 times, 1 visits today)