จ.ยะลา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.

นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน รับชมการประชุมชี้แจง เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ​​ Video​ Conference

โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)