พช.ยะลา ร่วมประชุม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.

นายนิมะ มะกาเจ รองู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้นางสาวดาเรศ ชูยก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมในการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)