พช.ยะลา ร่วมตรวจประเมินตลาดเทศบาล ถูกสุขอนามัย

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวนิสภร พรหมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นคณะทำงานประเมินตลาดเทศบาลระดับจังหวัด ตามโครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานฯ ในการนำตรวจประเมินตลาด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดเสรี ตลาดเมืองใหม่ และตลาดผังเมือง 4 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)