พจ.ยะลา ร่วมประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7 และผู้ว่าราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานจัดทำถนนคนเดดิน ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน หัวหน้าคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมรับชมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)