ยะลา ประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอฯ ครั้งที่ 8/2562

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งในจังหวัดยะลา คือ

นางสาวนิสภร พรหมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวอารียา หมัดทองใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ช่วงบ่าย (เวลา 13.00 น.) คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมโกตาบารู, ศูนย์รวมของฝากและสินค้า OTOP โกตาบารู และเยี่ยมชมการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โดยมีนายรอนิง ดอเลาะหะวอ เทศมนตรีตำบลโกตาบารู พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)