พัฒนาชุมชนยะลา เชิญชวนส่วนราชการร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และอุดหนุนกระเช้าของขวัญปีใหม่

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมในการประชุมฯ โดยได้นำเสนอโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปี 2563 ต่อที่ประชุม เพื่อเชิญชวนส่วนราชการ เอกชน ร่วมสวมใส่ผ้าไทยและอุดหนุนกระเช้าปีใหม่

พร้อมนี้ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่นำมาจัดแสดงด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)