พช.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุม ลงพื้นที่ติดตามและให้กำลังใจ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหน้าถ้ำ พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP “กลุ่มสีมายา” หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)