พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอฯ ครั้งที่ 7/2562

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562

ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้มอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2562 จำนวน 3 ราย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)