พช.ยะลา ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางณัฐวิกา วาบา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบันนังสตา ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 3311 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)