พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เดือนตุลาคม 2562

@YALA เมืองน่าอยู่
9 ตุลาคม 2562
นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฯ ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)