พจ.ยะลา บรรยายให้แก่พัฒนากรในพื้นที่ 7 จังหวัด รุ่นที่ 2

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประเมินคุณภาพตามแผนแนวทางของกระทรวงมหาดไทย/การประสานงานและการทำงานแบบบูรณาการ” ให้แก่พัฒนากรในพื้นที่ 7 จังหวัด รุ่นที่ 2 จำนวน 83 คน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)