พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)