จังหวัดยะลา ประชุมหารือข้อราชการ ( Morning Brief ) ประจำเดือนกันยายน

@YALA เมืองน่าอยู่

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ( Morning Brief ) ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมตันหยง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)