พัฒนาการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@YALA เมืองน่าอยู่
16 กันยายน 2562
เวลา 15.30 น.

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยนางกัญญา จันทร์พิศาล
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอกาบัง
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 หมู่ที่ 11 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)