นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าคารวะเลขาธิการ ศอ.บต.

@YALA วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00  น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา เข้าคารวะ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดยะลา ณ ห้องรับรองรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

(Visited 1 times, 1 visits today)