พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานฯ แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย / พัฒนาการอำเภอ / เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน / อสพ. / เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และลูกจ้าง รวม 73 คน เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)