จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “รวมพลัง รวมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ”

วันเสาร์ที่  29 มิถุนายน  2562

เวลา 10.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “รวมพลัง รวมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด และให้เกียรติมอบประกาศเกียรติบัตรครัวเรือนต้นแบบด้านการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 8 ครัวเรือน นำมวลชนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณเรือนพระประทับ และเยี่ยมชมเรือนพระประทับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนในจังหวัดยะลา รวม 480 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)