เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา  จัดกิจกรรมรวมพลัง รวมใจ “ปั่นเพื่อแม่ เยือนบ้านพ่อ” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่  29 มิถุนายน  2562

เวลา 8.00 น. นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา  ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา  จัดกิจกรรมรวมพลัง รวมใจ “ปั่นเพื่อแม่ เยือนบ้านพ่อ” ครั้งที่ 2 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด และนายเชล ติ้งคำ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน เส้นทางเริ่มต้นจากสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา  สิ้นสุด ณ เรือนพระประทับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา รวมระยะทาง 7.7 กิโลเมตร

(Visited 1 times, 1 visits today)