พัฒนาการจังหวัดยะลา ประชุมกรมการจังหวัด โดยได้กล่าวแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

@YALA 27 มิถุนายน 2562 09.00 น.

นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดยะลา
ประชุมกรมการจังหวัด โดยได้กล่าวแนะนำตัวเนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่
ณ ห้องศรียะลา ชั้น 3
ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)