นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมประชุม ก.บ.จ. ยล. ครั้งที่ 3/2562

YALA วันที่​ 26​ มิถุนายน 2562 นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)